Pomocník

Ako vyhľadávať v organizáciách?

Zadajte aspoň časť začiatku názvu organizácie. Pokiaľ neviete presný názov organizácie, môžete zadať prvé 4 znaky zo začiatku ľubovoľného slova, ktoré sa nachádza v názve organizácie.

Ako vyhľadávať v osobách?

Zadajte meno a priezvisko. Pokiaľ neviete jednu z informácií, pravdepodobne dostanete veľmi veľa výsledkov a zobrazených bude iba 50 osôb.

Ako overiť, či je organizácia platca DPH?

Vyhľadajte organizáciu a zobrazte jej detail. Pokial je platiteľom DPH, bude jej IČ DPH zobrazené.

Mám IČ DPH, ktorej organizácii patrí?

Zadajte IČ DPH bez úvodných dvoch znakov "SK". Pokiaľ také IČ DPH existuje bude zobrazený názov organizácie.

O nás

O projekte ZORG:SK SLOVENSKO

Projekt ZORG:SK SLOVENSKO je postavený na efektívnom spracovaní dát z obchodného registra SR, daňového úradu SR, štatistických informácií a dát z katastra nehnuteľností.

Názov ZORG je skratkou Zoznam organizácií a informácie v ňom sú spracované a usporiadané tak, aby poskytli širokej verejnosti rýchle, presné a komplexné informácie o obchodných spoločnostiach a organizáciách.

Vďaka projektu ZORG:SK môžete jednoducho prehľadávať informácie o obchodných spoločnostiach nielen podľa obchodného mena, ale aj podľa mena a priezviska spoločníkov, konateľov, podľa adresy sídla, identifikačného čísla (IČO), či IČ DPH.

Zaujímavosťou projektu sú informácie o nehnuteľnostiach či doménach obchodných spoločností, alebo aj zoznam novozaložených spoločností.

Pomôžte nám vylepšiť ZORG:SK

ZORG:SK neustále vyvíjame a zlepšujeme a preto radi privítame Vaše nápady a pripomienky ako tento projekt vylepšiť. Kontaktujte nás.

Spolupráca s nami

Potrebujete efektívne spracovať a rýchlo prehľadávať veľké množstvo informácií podobne ako je to na ZORG:SK a hľadáte partnera na spoluprácu? Kontaktujte nás.

  • #
  • #
  • #