Pomocník

Ako vyhľadávať v organizáciách?

Zadajte aspoň časť začiatku názvu organizácie. Pokiaľ neviete presný názov organizácie, môžete zadať prvé 4 znaky zo začiatku ľubovoľného slova, ktoré sa nachádza v názve organizácie.

Ako vyhľadávať v osobách?

Zadajte meno a priezvisko. Pokiaľ neviete jednu z informácií, pravdepodobne dostanete veľmi veľa výsledkov a zobrazených bude iba 50 osôb.

Ako overiť, či je organizácia platca DPH?

Vyhľadajte organizáciu a zobrazte jej detail. Pokial je platiteľom DPH, bude jej IČ DPH zobrazené.

Mám IČ DPH, ktorej organizácii patrí?

Zadajte IČ DPH bez úvodných dvoch znakov "SK". Pokiaľ také IČ DPH existuje bude zobrazený názov organizácie.

Kataster nehnuteľnosti

Online kataster nehnuteľností katasterportal.sk poskytuje občanom bezplatné, súhrné a detailné informácie bez toho, aby museli osobne navštíviť príslušnú správu katastra. Údaje v ňom sú pravidelne aktualizované v týždňových intervaloch na základe údajov poskytnutých príslušnými Správami katastra.

Napriek tomu, že je katastrálny portál prístupný širokej verejnosti, je jeho používanie pre bežného používateľa internetu komplikované a technicky zložité.

Ako teda vyhľadať nehnuteľnosť vlastnenú konkrétnou organizáciou alebo obchodnou spoločnosťou?

Zoznam listov vlastníctva, na ktorých je zapísaná konkrétna obchodná spoločnosť je možné nájsť na stránke katasterportal.sk v časti Vyhľadávanie podľa vlastníka LINK https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Kraj, okres, obed a katastrálne územie sú povinné údaje. Pre identifikáciu vlastníka je potrebné zadať minimálne jeden z týchto údajov:

  • Vlastník – názov
  • Vlastník - dátum narodenia (pri fyzických osobách)
  • Vlastník – IČO (pri právnických osobách, firmách)

Najjednoduchšie je vyhľadať vlastníka podľa identifikačného čísla IČO. Ak je v zozname uvedený jeden vlastník niekoľkokrát, znamená to, že je zapísaný na viacerých listoch vlastníctva, a vlastní teda viac nehnuteľností.

Kliknutím na názov vlastníka (obchodné meno spoločnosti) zobrazíte Detail vlastníka, kliknutím na číslo listu vlastníctva získate Detail listu vlastníctva. Ak chcete výpis z listu vlastníctva vo formáte PDF, pokračujete tlačidlom „Vytvoriť zostavu“ alebo „Zaradiť zostavu“ (ak chcete vytvoriť niekoľko zostáv)

  • #
  • #
  • #